Tilbakeviser trenering

Bare varig parkering er godt nok til byggetillatelse, mener kommunen.