– Dette syns vi ikkje veldig mykje om

– Vi betaler vel alle kommunale avgifter. Så Kvam kommune har no fått bra utteljing på hytteeigarane.