– Skremmende og uverdig

– Dette er skremmende og uverdig for alle som er rammet, men trykket vil lette når vi får orden på dagpengene.