Mener Bergen velger dårlig skoleløsning

Undervisning med moderne metoder og åpne løsninger bidrar til atferdsproblemer, viser forskning. Likevel skal alle fremtidige skoler i Bergen baseres på åpne løsninger.