Gjør ikke mer i saken

Bergen kommunale bygg, som eier Aurdalslia skole, mener de har gjort nok for familien Taule. De har ingen planer om flere tiltak.