Krever kontroll av utleieboliger

Leieboerforeningen Bergen vil ha tilstandsrapport for alle utleieboliger, og et eget husleietilsyn.