Forum Kino gjenåpnes i høst

Forum Kino skal gjenåpnes som kulturhus i høst. Et nytt driftsselskap skal satse på revyer, kino, kurs, konferanser og annen kulturvirksomhet.