Ber om flere etterforskere

Politiet ber om forsterkninger for å få fortgang i etterforskningen i Lommemannen-saken.