Bergen og Trondheim kvar sin veg

Har Bergen gjort ein tabbe og kasta 250 millionar kroner ut av vindauget, eller er trønderane bakstreverske miljøsyndarar som ikkje vil reinse kloakken skikkeleg?