Husbrann på Stord

Ein huseigar er sendt til kontroll på Stord sjukehus etter å ha prøvd å sløkkja brann på kjøkenet.