Dumpar katalogar ingen vil ha

Tusenvis av telefonkatalogar blir levert på døra til SiBs studentbustader. Vaktmeisteren må kaste dei.