Vil gje oljepengar til veg og jernbane

Regjeringa lovar eit kjempelyft for norsk samferdsle i det neste tiåret. Men medan samferdsleministeren vil ta milliardar frå oljefondet, snakkar statsministeren berre om auka løyvingar.