Brumotstandarar slåst for nærmiljøet

Folk på begge sider av Knarreviksundet føler at dei kjempar med ryggen mot veggen. Mot krefter som vil pressa ei firefelts hengebru inn i nærmiljøet deira.