95 skoler og barnehager <br/>IKKE godkjent

– Kommunen risikerer erstatningskrav, mener Kjersti Toppe (Sp)