Brøt seg inn – sovnet

Setene i bilen ble for fristende for mannen.