Trøbbel med fergekaien

Fergestrekningen Breistein – Valestrand er midlertidig stanset fordi lemmen på Breistein-kaien ikke går ned.