- Skal ha kappkjørt

Bil pløyde inn i rekkverket i Fjøsangerveien.