Lover snarlig løsning

Ren tallknusing og detaljer gjør at pengene ikke er overført, forteller styrelederen i Bompengeselskapet.