• FØRSTE KULL: Det var et mannsdominert kull som møtte til studiestart ved psykologisk fakultet i 1970. – Blant studentene på bildet finner vi to professorer, én mann og én kvinne. Og bak kamera står nok en mannlig student, nemlig meg. Det var altså kun to kvinnelige studenter mot 14 mannlige den gangen. I dag er situasjonen stikk motsatt. Disse flinke kvinnene tar rotta på oss, sier Kjell Ottar Bjørnevoll (72), og ler. Han var selv med i universitetets første psykologikull. FOTO: Kjell Ottar Bjørnevoll

1970: 87 prosent menn. 2016: 84 prosent kvinner

Kvinnene har blitt like dominerende i psykologifaget som menn var på 70-tallet. Nå går det mot lovendring som kan hjelpe mennene tilbake.