• FORBEREDER SJØKABEL: Borelederne Frank Dyrkolbotn og Jarle Hausvik i Multiconsult tar prøver av grunnen i Simadalen. Her skal det bygges en stasjon som skal omforme strømmen før den går i sjøkabelen. Stasjonen blir 175 meter lang, 125 meter bred og 25 meter høy. FOTO: Rune Sævig

Sjøkabelen som ikke kunne legges

Her kommer kabelen som ikke kunne legges: Sjøkabelen som skal frakte strøm fra innerst i Simadalen og ut Hardangerfjorden.