Sa ja til islamsk senter i Førde

Planutvalet i Førde handler stikk i strid med både rådmannenen og protesterande naboar.