Færre skadde i trafikkulykker

Antall skadde i ulykker på veiene i Hordaland gikk ned med nesten 20 prosent i årets tre første måneder.