Kiwanis berget svømmingen

Da kommunens kasse var tom, åpnet Kiwanis sin.