- Storm i et vannglass

Innlegget i Juristforeningens avis «Injuria» er på et slikt plan at man ikke ta dem seriøst, mener kursansvarlig, professor Erling J. Husabø.