Overlevende sliter med traumer

Mange av filippinerne som overlevde «Rocknes»-forliset, sliter fortsatt med traumer og psykiske senskader.