Tener 100 mill. på dårlegare ferjetilbod

Først må brukarane betale bompengar så det svir. No vil staten sågar tene pengar på største ferjesambandet i Sogn og Fjordane.