Kraftig røykutvikling på Fundo

Ingen kom til skade under et branntilløp ved felgprodusenten Fundo Wheels i Høyanger i dag.