Meiner kraftlina kan skremme bort turistar

Den planlagde kraftlina vil vere godt synleg frå den kjende fjellgarden Kjeåsen i Eidfjord, som også i sommar har hatt besøk av mange tusen turistar.