Inntakstull rammer 400 skoleelever i Hordaland

400 elever i den videregående skolen i Hordaland har fått beskjed om at de er kommet inn på et kurs de likevel ikke er kommet inn på.