MI-krav i Bergen sprer seg til Oslo

Misfornøyde MI-studenter i Bergen krever over 100.000 kroner hver i erstatning fra skolen. Nå forlanger også studenter i Oslo penger tilbake fra MI.