Fleire ingeniørar frå Bergen

Ingeniørstudiet ved Høgskulen i Bergen opplever ein pågang som aldri før. Over 750 søkjarar er klare til å starta på utdanninga.