Modererer firekilometersgrensen

En del hageeiere er fremdeles forvirret omkring smittegrensene for pærebrann og fjerning av trær.