Halsnøysambandet startar i 2005

Regjeringa går inn for at utbygginga av riksvegprosjektet Halsnøysambandet i Kvinnherad kommune kan ta til i 2005.