Veisprekk på 400 mill.

Ringveg vest, det største prosjektet i Bergensprogrammet ved siden av bybanen, nærmer seg nå 1,4 milliarder, mot vel 1 milliard i utgangspunktet. Dette kan bety at deler av Ringveg vest må ut av Bergensprogrammet.