Løst fundert spareplan

Byrådets mål om å spare 108 millioner fortoner seg ganske løst fundert. Annerledes er det vanskelig å konkludere etter nøyere gjennomgang av budsjettdokumentet.