Kraftkrisa heldt på å stoppe verket

Under verste kraftkrisa sist vinter var det like før eine hallen ved aluminiumverket i Høyanger blei stoppa.