Tårnsalens hemmeligheter

Bevoktet av to skjeletter, bak låste dører og utilgjengelig for allmuen. Vi har besøkt Tårnsalen, roteloftet til Naturhistorisk Museum.