Vel private skular for borna

Stadig fleire foreldre vel private skular for borna sine. For få lærarar per elev og dårleg formidling av kristne verdiar er to av årsakene.