Bjørnemistanken ikke styrket

Mistanken om det kan være bjørn som har tatt livet av to kyr, en kvige og en sau i liene ovenfor Åkra i Kvinnherad, ble ikke styrket etter at representanter for Statens Naturoppsyn (SNO) i dag møtte eierne av to av kyrne som er avlivet.