Styremedlemmermangler forsikring

Styret i Gaia har ikke tegnet styreansvarsforsikring. Styremedlemmene kan dermed bli stående ansvarlig for aksjonærenes tap ved at et oppkjøp går i vasken.