Vedgår feil i eldrerapport

I rapporten som ligger til grunn for sykehjemskuttene i Bergen står Kristiansand som eksempelet til etterfølgelse. Nå viser det seg at de ikke er så produktive likevel.