Fingrene av bompengefatet

Bompengeselskapene bør drives mer rasjonelt enn i dag, bl.a. ved utstrakt bruk av autopass istedenfor manuell betjening. Men selskapene bør fortsatt være lokalt forankret.