- Må forska på bølgjeberedskap

Januarstormane i Hordaland kosta forsikringsselskapa om lag 80 millionar kroner. No etterlyser forskarar auka midlar til forsking på bølgjeberedskap.