Haukeli-høyring i Stortinget

Brå-stenginga av Haukelivegen i haust for meir enn fire meter høge vogntog blir tema for ei offentleg høyring i Stortinget 2. februar.