Flere studenter tar eksamen

Ved Universitetet i Bergen er det i høst en markert økning i tallet på studenter som tar eksamen. Kvalitetsreformen får æren.