Kolonnekøyring på rv 50

Frå og med torsdag 12.februar kan rv. 50 Aurland - Hol på visse vilkår bli opna for kolonnekøyring på dagtid.