Ønsker rovdyr i Hordaland

Naturvernforbundet Hordaland ber Stortinget sørge for at jerv og gaupe får anledning til å etablere seg i Hordaland.