Foreslår å endre skolegrensene

I forbindelse med behandling av skolenes opptaksområder for skoleåret 2005-2006 foreslår byrådet noen endringer av opptaksgrensene.