- Svikter ungdommen

I en fersk rapport fra Hordaland fylkeskommune avdekkes store mangler i skolehelsetjenesten.