• BOSSPANN-FADDER: McDonald's-medarbeider Øyvind André Iversen har ansvaret for at hurtigmatkjeden tømmer to av bosspannene på Torgallmenningen. Den såkalte fadderordningen er inngått med Bergen kommune, og har fungert i fire år. <p/>FOTO: HELGE SUNDE

Inngår ryddeavtaler med hurtigmatkjedene

15 hurtigmatbutikker i sentrum inngår nå ryddeavtaler med Bergen kommune. De forplikter seg til å holde det rent rundt lokalene.